17. redna seja Občinskega sveta Občine Žiri

Seja je potekala dne 23.11.2017 ob 19.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Sklep o razveljavitvi sklepov o določitvi vrednosti točke za obračun NUSZ (Uradni list Republike Slovenije št. 69/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 23.11.2017
Začetek veljavnosti: 09.12.2017
Sklep o izvzemu iz javnega dobra in zamenjava parcele (Uradni list Republike Slovenije št. 68/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 23.11.2017
Začetek veljavnosti: 02.12.2017
Odlok o ustanovitvi režijskega obrata Občine Žiri (Uradni list Republike Slovenije št. 68/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 23.11.2017
Začetek veljavnosti: 02.12.2017
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Žiri (Uradni list Republike Slovenije št. 68/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 23.11.2017
Začetek veljavnosti: 02.12.2017
Statut Občine Žiri (Uradni list Republike Slovenije št. 68/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 23.11.2017
Začetek veljavnosti: 02.12.2017
Tip objave: Statut
Poslovnik Občinskega sveta Občine Žiri (Uradni list Republike Slovenije št. 68/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 23.11.2017
Začetek veljavnosti: 02.12.2017