UGODNI KREDITI ZA ZASEBNIKE, D.O.O. - JE, DRUŠTVA, KMETIJE, DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJAH, ZAVODE

19. 1. 2024 Nataša K. (Urad župana) 119