1. seja nadzornega odbora

Seja je potekala dne 14.03.2019 ob 18.00