Osnovna šola Jela Janežiča

04 506 14 11
jela.janezica@os-jela-janezica.si
Povezava
Podlubnik 1, 4220 Škofja Loka