Cerkev sv. Janeza Krstnika v Goropekah

Sakralni objekti
4226 Žiri