Vloga za izdajo dovoljenja za obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času za posamezne priložnosti

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku