Vloga za izdajo dovoljenja za prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski cesti oz. soglasja za poseg v cestno telo občinske ceste

Priloge

Stroški v postopku