Vloga za izdajo dovoljenja za delno ali popolno zaporo občinske ceste - zaradi prireditve

Priloge

Stroški v postopku