Prijava podatkov za odmero nadomestila za uporabo nezazidanega ali zazidanega stavbnega zemljišča v Občini Žiri in sprememb o odmeri