Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • članica Mateja Velkavrh
  • član Peter Podobnik
  • predsednica Vesna Kranjc