Domov Predpisi, obrazci, razpisi Obrazci in vloge Obrazci in vloge

e-Vloge

Načini plačila ob oddaji vloge preko spleta:
UPN Mastercard Visa Maestro Moneta Activa Diners club Bank@net NLB Klik Hal mBills
SPLOŠNO
Prijava podatkov za odmero nadomestila za uporabo nezazidanega ali zazidanega stavbnega zemljišča v Občini Žiri in sprememb o odmeri
Taksa: Brezplačno
Izjava najditelja zapuščene živali
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo dovoljenja za delno ali popolno zaporo občinske ceste - zaradi prireditve
Taksa: 44,50 EUR (za e-vloge 40,00 EUR)
Vloga za izdajo dovoljenja za delno ali popolno zaporo občinske ceste - zaradi del
Taksa: 29,50 EUR (za e-vloge 25,00 EUR)
Vloga za izdajo dovoljenja za prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski cesti oz. soglasja za poseg v cestno telo občinske ceste
Taksa: 40,80 EUR
Vloga za izdajo dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Vloga za izdajo dovljenja za izredni prevoz po občinskih cestah
Taksa: 40,80 EUR
Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga zunaj prodajaln
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Vloga za prijavo razporeda rednega obratovalnega časa gostinjskega lokala / kmetije
Taksa: Brezplačno
Vloga za prijavo obratovanja gostinskega lokala / kmetije v podaljšanem obratovalnem času
Taksa: 18,10 EUR
Vloga za izdajo dovoljenja za obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času za posamezne priložnosti
Taksa: 18,10 EUR
Splošna vloga
Taksa: 4,54 EUR
Vloga za najem prostorov Kulturnega središča Stare Žiri
Taksa: Brezplačno
Vloga za soglasje Občine Žiri k oprostitvi plačila najemnine kulturne dvorane
Taksa: Brezplačno
Vloga za priglasitev javne prireditve oziroma javnega shoda
Taksa: Brezplačno
KOMUNALA IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
UREJANJE PROSTORA
VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
SOCIALA IN ZDRAVSTVENA VARNOST
POKOPALIŠČE IN POGREBNE STORITVE
Varstvo osebnih podatkov