Vloga za prijavo razporeda rednega obratovalnega časa gostinjskega lokala / kmetije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov